bgZOMB

om oss

Vi är tre klasser i media på Gymnasiesärskolans individuella program med totalt 21 elever.
Livet är fullt av svåra val, kring detta arbetar vi med interaktivfilm där betraktaren får avgöra.
I arbetet funderar vi kring olika val, från det enklare till de lite mera komplicerade. Ett litet till synes enkelt val, kan senare få väldigt stora konsekvenser.
Vår blogg gör det möjligt för klasskamrater, lärare, föräldrar och andra som är intresserade att ta del av vad vi gör på Media, teater och musik.
Vi strävar efter att illustrera elevernas berättelser och känslor i film och musik samt i våran teaterföreställning. Detta stärker elevernas självkänsla och deras kunnande i media hantering.
Arbetet präglas av kommunikation, lärande och reflektion och underlättar formativ bedömning
Vi har diskuterat hur källor hanteras på nätet och författarna har alla rättigheter till text, bild samt film och musik. Varken text, bild, musik eller film får ej kopieras utan tillstånd. Detta kontroleras av personalen
Vi tycker att vi ska vinna för att våran blogg är tydlig och visar på ett lättförståeligt sätt hur vi jobbar med media, teater och musik. Vårat arbete är enkelt att bedöma formativt och alla elever får respons på det de publicerar. Och för att detta arbete har engagerat oss alla fört oss samman mot ett gemensamt mål. Detta har lärt oss alla mycket OCH vi har haft roligt.
Ansvarig för bloggen är Otto Vretare